Α.Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Κάρτα Υγείας Αθλητή

geniki-grammateia-athlitismou

Σύμφωνα με το Νόμο 4479/2017 και ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018, από την 9η Σεπτεμβρίου 2018, πρέπει κάθε αθλητής να προσκομίζει υποχρεωτικά την Κάρτα Υγείας Αθλητή στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα και αποτελεί βασική και υποχρεωτική προϋπόθεση για συμμετοχή σε αγώνες ή προπονήσεις.

Για την απόκτηση της Κάρτας Υγείας Αθλητή πρέπει οι αθλητές και αθλήτριες είναι ήδη κάτοχοι δελτίου αθλητή στο μητρώο των αντίστοιχων Ομοσπονδιών. Όσοι αθλητές από την άλλη είναι ήδη κάτοχοι δελτίου αθλητή θα πρέπει να σφραγίσουν και τη νέα κάρτα.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή σύμφωνα με τον νόμο 4479/2017 και ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018 θα έχει ισχύ για ένα χρόνο.

Να διευκρινιστεί πως για την έκδοση δελτίου αθλητή/τριας, εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη η πρωτότυπη ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ. Η κάρτα, θα επιστρέφεται στο σωματείο μαζί με το δελτίο.

Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.

Κάρτα Υγείας Αθλητή
Scroll to top