ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΑΘΛΗΤΗΣ

Με απόφαση του Δ.Σ για την εγγραφή αθλητή στη δύναμη του συλλόγου Α.Γ.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΜΕΛΟΣ

Για την εγγραφή μέλους, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: