ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΑΘΛΗΤΗΣ

Με απόφαση του Δ.Σ για την εγγραφή αθλητή στη δύναμη του συλλόγου Α.Γ.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ-ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (δίδεται για συμπλήρωση από τον Σύλλογο).
 • Αίτηση έκδοσης Δελτίου Αθλητή στην εκάστοτε Ομοσπονδία:
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.
 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας 3,6χ3,6 cm.
 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου εάν ο αθλητής δεν έχει Ελληνική Υπηκοότητα.
 • Χαρτί παθολόγου-καρδιολόγου ότι ο αθλητής μπορεί να αθληθεί.
 • Κάρτας Υγείας Αθλητή αναλόγως του αθλήματος:
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται κάθε φορά από τους αρμόδιους φορείς υγειονομικούς και μη, για την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση.

ΜΕΛΟΣ

Για την εγγραφή μέλους, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 •  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ-ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (δίδεται για συμπλήρωση από τον Σύλλογο).
 •  Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.
 •  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται κάθε φορά από τους αρμόδιους φορείς υγειονομικούς και μη, για την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση.