Α.Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Δικαιολογητικά εγγραφής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
« Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ »

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Μ. ΝΥ55

Με απόφαση του Δ.Σ για την εγγραφή αθλητή στη δύναμη του συλλόγου Α.Γ.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής στον Σύλλογο(δίδεται για συμπλήρωση από τον Σύλλογο).
  2. Αίτηση έκδοσης Δελτίου Αθλητή στην εκάστοτε Ομοσπονδία(δίδεται για συμπλήρωση από τον Σύλλογο αναλόγως του αθλήματος).
  3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.
  4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας 3,6χ3,6 cm.
  5. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου εάν ο αθλητής δεν έχει Ελληνική Υπηκοότητα.
  6. Χαρτί παθολόγου-καρδιολόγου ότι ο αθλητής μπορεί να αθληθεί.
  7. Κάρτας Υγείας Αθλητή.

Scroll to top