ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Α.Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ολυμπιάδα ιδρύθηκε το 1992.

Είναι αναγνωρισμένος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και φέρει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α (Α.Μ. ΝΥ55).

Επίσης διαθέτει άδεια λειτουργίας, και κύριος σκοπός του σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες (άρθρο 1 του Ν. 2725/1999).

Σκοπός του σωματείου είναι:

(α) Η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και των αθλητών και η σωματική τους καλλιέργεια, η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με την χρησιμοποίηση της Γυμναστικής, της Αγωνιστικής και της άσκησης γενικά σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος επί των αθλούμενων, η ενίσχυση του μαχητικού πνεύματος και της ικανότητας του μάχεσθαι, η ανάπτυξη της αντίληψης και της ευφυΐας του αθλητή, η προαγωγή των εννοιών της βιομηχανικής δράσης και κίνησης του ανθρώπινου σώματος, καθώς και η μελέτη, προβολή, προώθηση και επίλυση αθλητικών προβλημάτων στο χώρο του συλλόγου και η προσπάθεια για συντονισμό της δράσης όλων των αθλητικών παραγόντων για τη λύση τους, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και των αθλούμενων και η αξιοποίηση τους σύμφωνα με τις βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος,

(β) Η ανάπτυξη όλων των  αθλημάτων και ειδικά η καλλιέργεια των ολυμπιακών αθλημάτων όπως το Τάε Κβον Ντο (W.T.F.), Πυγμαχία κ.λ.π. και των μη Ολυμπιακών αθλημάτων: Κικ Μπόξινγκ, Ταε Μπόξινγκ, Ζίου Ζίτσου, Χουαλ Μου Ντο Χαπκίντο, Γκράπλινγκ, Μουάι Τάι, Μουάι Λερτ Ριτ, Κραβ Μαγκά, Αυτοάμυνα, Διασταυρωμένη προπόνηση (cross-training), Μικτές Πολεμικές Τέχνες κ.λ.π, τα οποία αναγράφονται στο καταστατικό του Συλλόγου.

(γ) η συμμετοχή των αθλητών μέσω του Συλλόγου σε κάθε είδους αγώνες επίσημους (εγκεκριμένους από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες) και φιλικούς καθώς και σε αγώνες πρωταθλημάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του, της αθλητικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τα σωματεία.

Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου τέτοιου π.χ. Ομοσπονδίας, όπως επίσης να προβεί σε συγχώνευση με άλλο Σωματείο του ίδιου κλάδου άθλησης.

Η επίτευξη του σκοπού του σωματείου επιδιώκεται:

(α) Με τη συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες των υπερκειμένων αθλητικών αρχών, άλλων αθλητικών σωματείων ή ενώσεων αυτών,

(β) Με τη σύσταση και λειτουργία των σχετικών αθλητικών τμημάτων, που αντιστοιχούν σε καθένα από τα παραπάνω ολυμπιακά και μη αθλήματα,

(γ) Με μηχανήματα εκγύμνασης για τη μυϊκή ενδυνάμωση των αθλητών,

(δ) Με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με άλλα αθλητικά σωματεία, αθλητικές Ομοσπονδίες και ενώσεις, ΟΤΑ, δημόσιες αθλητικές και λοιπές Αρχές του Κράτους κλπ.

(ε) Με τη διοργάνωση ομιλιών, σεμιναρίων, γιορτών και εκδρομών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικά με κάθε ηθικό και νόμιμο μέσο το οποίο ήθελε κριθεί πρόσφορο για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου.

PMF LOGO