ΜΗΤΡΩΟ ΓΓΑ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ο Α.Γ.Σ. “ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ”

Ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος «Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» είναι ένα από τα 206 αθλητικά σωματεία τα οποία έχουν πάρει έγκριση και εγγράφονται επίσημα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

Αναλυτικά, λοιπόν, από τις 19 Μαΐου 2020, έως σήμερα 5.390 σωματεία άνοιξαν καρτέλα στο Μητρώο εκ των οποίων:

  •     4.987 σωματεία προχώρησαν στην αίτηση
  •     3.285 σωματεία ολοκλήρωσαν την αίτηση (65,9%)
  •     1.702 σωματεία ΔΕΝ ολοκλήρωσαν ακόμα (34,1%)

Από τις 3.285 αιτήσεις σωματείων σε 2.769 έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αγωνιστικών και οικονομικών κριτηρίων, βάσει του αθλητικού νόμου και των προϋποθέσεων που ισχύουν για την απόκτηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης και εξ αυτών πληρούν όλα τα κριτήρια 206 αιτήσεις σωματείων (7,4%). Ειδικότερα για τα αγωνιστικά κριτήρια έχουν ελεγχθεί 2.784 αιτήσεις, εκ των οποίων:

  •     721 τα πληρούν (25,9%)
  •     1.938 ΔΕΝ τα πληρούν (69,6%)
  •     125 τα πληρούν σε ορισμένα από τα αθλήματα που καλλιεργούν  (4,5%)

Για τα οικονομικά κριτήρια έχουν ελεγχθεί 3.149 αιτήσεις, εκ των οποίων:

  •     460 τα πληρούν (14,6%)
  •     2.689 ΔΕΝ τα πληρούν (85,4%)

Ειδοποίηση σε 2.563 σωματεία

Τα 2.563 σωματεία των οποίων ήδη ελέγχθηκε η αίτησή τους, αλλά δεν εγγράφηκαν στο Μητρώο, έλαβαν ειδοποίηση για να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους, να ενημερωθούν για το πόρισμα του ελέγχου και να θεραπεύσουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Νοεμβρίου, ημερομηνία ολοκλήρωσης της β’ φάσης εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έλεγχοι των υπολοίπων ολοκληρωμένων αιτήσεων και εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία ενημέρωσης των σωματείων, αμέσως μόλις περαιωθούν.

Επιπλέον, έως την 30η Νοεμβρίου έχουν περιθώριο περαίωσης και τα 1.702 σωματεία με «ανοιχτές» αιτήσεις, ή και όσα άλλα εγγραφούν στο Μητρώο, για να τις ολοκληρώσουν.

PMF LOGO